Katalog
Telefon
WhatsApp

İk Polİtİkası


İnsan haklarına saygı yaklaşımımızın gereği olarak; şirketimiz bünyesinde çalışan herkes etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.
İstihdam politikamızla başlayan bu yaklaşım, doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır. İnsan ve çalışan haklarına saygı ilkeleri tüm insan kaynakları süreçlerimizin merkezinde yer alır. Bu doğrultuda çalışanlarımıza ayrımcılık karşıtı ve adil bir iş ortamı sunulur.
En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve birlikte çalışmak, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; etkinliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, firmamızın kuşaklar boyu başarısını sağlamak için seçtiğimiz bir yoldur.
İşe Alım Süreci:
Aday havuzundan uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilir. İnsan Kaynakları tarafından yapılan ön görüşme sonrasında olumlu bulunan adaylarla ortak değerleri ve yetkinlikleri sorgulamak amacıyla İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisi ikinci bir görüşme gerçekleştirir.
Bu aşamalar sonrasında pozisyon için uygun bulunan adaylara ücret ve yan haklar hakkında bilgilendirme yapılarak iş teklifi yapılır. Adayın da mutabakatı ile işe giriş işlemleri gerçekleştirilerek oryantasyon süreci başlatılır.
GENEL BAŞVURU
Şirketimizle ilgili genel başvurular için CV'lerinizi aşağıdaki e-posta adresimize yada aşağıdaki cv butonuna basarak gönderebilirsiniz.
info@aniticgiyim.com.tr

İş Güvenliği;
Anıt çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin arttırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Tekstil sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.